Častý

Význam: Častý se obvykle používá pro popis něčeho, co se opakuje nebo se děje často.

Slovo častý je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k častý

Běžný je obvyklý, běžný, normální, obvykle se vyskytující nebo se očekává.

Hojný je pojem označující velké množství nebo velkou úroveň.

Obvyklý se obvykle používá k popisu něčeho, co je běžné nebo typické pro danou oblast nebo situaci.

Opakovaný: opakovat se, být zopakován, pořád dokola.

Opětovaný znamená oplácený, očitě nebo nápadně podobný. Slovo se vztahuje k výměně nebo odpovědi, např. k úsměvu, pozornosti, lásce, požehnání nebo přátelství.

Řídký je pojem, označující něco, co je velmi vzácné, málo husté nebo se vyskytuje jen sporadicky.

Vzácný znamená vysoce ceněný, obtížně získatelný, velmi retenovaný, neobvyklý nebo výjimečný.