Být

Slovo být je složena z 1 slova, obsahuje 3 znaky a nabízí 6 synonym.

Synonyma k být

Existovat znamená být skutečným, být přítomen, být významným a mít vliv.

Konat se: provádět akce, dělat něco, uskutečňovat se.

Platnost je vlastnost pravidel, zákonů, dohod a jiných právních dokumentů, která umožňuje jejich implementaci a používání.

Rovnat se znamená být stejný, srovnatelný nebo odpovídající.

Trvat znamená vytrvat, trvati, přetrvávat ve stavu nebo činnosti.

Znamenat vyjadřuje schopnost pochopit, prožít nebo zažít něčí myšlenky, pocity či činy.