Bystrý

Význam: Bystrý je inteligentní, rychle myslící člověk, který dokáže rychle a účinně porozumět situaci a vyřešit problém.

Slovo bystrý je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 14 synonym.

Synonyma k bystrý

Čerstvý znamená nový, svěží, čistý, nemícháný, nedotčený, netknutý.

Chápavý je schopnost porozumět a soucítit s druhými. Je to schopnost pochopit a porozumět situacím a emocím.

Chytrý znamená inteligentní, učenlivý a schopný používat svůj intelekt k úspěšnému řešení problémů.

Čilý je pojem pro člověka s vysokou energií, vitalitou a vůlí k činnosti.

Inteligentní je schopnost chápat, analyzovat a vytvářet nové myšlenky a nápady, které jsou užitečné pochopením a řešením problémů.

Nadaný je vysoce inteligentní nebo schopný jedinec, který má talent a schopnost vyniknout ve svých schopnostech.

Nechápavý znamená neschopný pochopit nebo porozumět něčemu.

Připravený, rychlý, ostražitý a vnímavý; schopný okamžité reakce.

Pozornost je vnímání něčeho s vědomým záměrem, věnování pozornosti detailům a starostlivost o situaci.

Pronikavý znamená silně výrazný, pronikající, silný a intenzivní.

Rychlost - schopnost dělat nebo se pohybovat rychle.

Tupý znamená bez schopnosti pochopit, necitlivý, bez rozumu nebo bez inteligence.

Vnímavý je přívlastek, označující osobu schopnou citlivě vnímat okolí a reagovat na jevy, které se kolem ní odehrávají.

Vtipný: humoristická slova nebo situace, která člověka pobaví nebo usměje.