Brlení

Význam: Brlení je schopnost rozlišovat a vnímat zvuky a jejich vlastnosti. Jde o zdraví a citlivost sluchu a jeho schopnost rozpoznat a porozumět zvukům.

Slovo brlení je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k brlení

Mřížoví jsou sítě s otvory, obvykle ve formě kruhu, čtverce nebo obdélníku, určené k zachycení drobných předmětů nebo k oddělení prostoru.

Pažení je technika sestávající z použití prstů a dlaní k hmatovému zkoumání objektu.

Zábradlí je konstrukce sloužící k omezení pohybu na veřejných a soukromých místech, aby se zabránilo pádům, úrazům a jiným nehodám.