Blahopřání

Význam: Blahopřání je projev radosti a podpory někomu, kdo dosáhl úspěchu.

Slovo blahopřání je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k blahopřání

Gratulace je vyjádření pozitivního sdílení radosti a úspěchu druhým. Slovo gratulace se používá pro vyjádření přání, blahopřání a poděkování.

Přání je projev přízeň a lásky, který můžeme dát druhým. Je to také vyjádření přátelství, soucitu a podpory.