Bídný

Význam: Bídný je stav, který je velmi špatný, neútěšný a těžkopádný.

Slovo bídný je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 13 synonym.

Synonyma k bídný

Bídácký se obvykle používá pro popis něčeho chudobného či neuspořádaného.

Bohatý znamená mít velkou finanční či materiální výhodu, velké bohatství nebo majetek.

Chabý znamená slabý nebo nedostatečný; je to něco nevýrazného nebo nedostatečného.

Chatrný je synonymem pro slabý, křehký, nevýrazný. Označuje něco, co je nepevné, lehké a často křehké.

Chudý je nízký finanční stav, kdy člověk nemá dostatek finančních prostředků pro zajištění základních potřeb.

Hanebný znamená ošklivý, zvrácený, odporný, nemorální, nečestný nebo zbabělý.

Neduživý se obvykle vztahuje k něčemu, co je slabé nebo nemocné, což může zahrnovat lidi, zvířata nebo rostliny.

Ničemný je zlý, skruplný, bezohledný a nelítostný.

Nuzný je stav, kdy je člověk chudý, bídný a nemá dostatek materiálních prostředků.

Podlý je synonymem pro nepoctivý, nespravedlivý, zlý či bezohledný. Znamená něco, co je nemorální a neetické.

Politováníhodný se odkazuje k něčemu, co je nezasloužené nebo smutné a je obvykle vyjádřeno lítostí.

Špatný je negativní, neuspokojivý, nedokonalý nebo nevhodný.

Ubohý je adjektivum vyjadřující velmi nízkou úroveň, slabost nebo poníženost.