Význam: Až je sloveso, které určuje časový údaj nebo vztah, např. "dojde až zítra" nebo "až se to stane".

Slovo je složena z 1 slova, obsahuje 2 znaky a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k až

Ba i je staročínský výraz, který se používá k označení osoby, která se vyznačuje odvahou, statečností a laskavostí.

Až do konce, do nejvyššího stupně, nejvyššího stavu, nejdále.