Atypický

Význam: Neběžný, odlišný, nezvyklý, neobvyklý, odchylný od standardů.

Slovo atypický je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k atypický

Neobvyklý se odkazuje na něco, co je nezvyklé, neobvyklé, nebo není typické pro danou situaci.

Neobvyklý, odlišný, nepředvídatelný; od normálního, standartního, běžného.

charakteristický, obvyklý, typický; označení pro vlastnosti, které jsou pro určitou věc typické.