Atlet

Význam: Atlet je sportovec, který se věnuje běhání, skoku, hodu a dalším atletickým disciplínám.

Slovo atlet je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k atlet

Borec je slangové označení pro člověka, který je v něčem vynikající nebo silný. Označuje úspěšného jedince, který je úspěšný, silný a odvážný.

Silák je člověk s vyvinutou fyzickou sílou, který je schopen vykonávat náročné fyzické úkoly a často se používá pro označení sportovce.

Sportovec je osoba, která se věnuje sportu jako způsobu života. Sportovec se snaží dosáhnout vysoce výkonnosti a fyzické zdatnosti pomocí pravidelných tréninků a disciplíny.

Člověk, který se účastní zápasů, sportovních soubojů a bojových sportů; často se zaměřuje na trénink a vybavení potřebné pro boj.

Osoba, která se účastní sportovních soutěží nebo závodů, vystavuje sebe sama zdravotnímu a fyzickému riziku.