Akcent

Význam: Akcent je zdůraznění nebo zvýšení intenzity něčeho, co je důležité. Může to být výslovnost, důraz na určité slovo nebo konkrétní bod ve vyprávění. Akcent je také výrazným znakem, který může snadno upo

Slovo akcent je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k akcent

Důraz je zdůrazňování důležitosti něčeho, zaměření pozornosti na nějaké téma nebo zvýšení významu.

Podtržení je symbol, který se používá k zdůraznění nebo změně významu textu.

Přízvuk je zdůraznění určitého slabiky v slově nebo větě.

Zdůraznění je akce nebo styl, který výrazně podtrhuje určitý signál, aby byl zřetelněji vnímán.